Birgittagården är ett kloster tillhörande den Allra Heligaste Frälsarens Orden, vanligen kallad Birgittinorden, grundad på 1300-talet av den Heliga Birgitta och 1911 av den Saliga Moder Elisabeth Hesselblad, som under sin barndom var bosatt i Falun. Birgittagården har ett mycket naturskönt läge på en udde i Runn - Dalarnas näst största sjö. Huvudbyggnaden är ombyggd 1945 och renoverad sedan Birgittasystrarna övertog gården 1968. Birgittagården ligger cirka 8 km från Falun.

Från Falun ==================================== 
Kör väg E16 i riktning mot Gävle bort från Falun
tag av mot Hedemora väg 69
Efter ca 1 km, tag av mot höger vid skylt Birgittagården.

Från Hedemora ================================
Tag väg 69 mot Falun, ca1 km  efter Staberg , tag vänster vid skylt Birgittagården.

Från Gävle ====================================
På väg E16 från Gävle mot Falun, tag av mot Hedemora väg 69. Efter ca 1 km, tag av mot höger vid skylt Birgittagården.

Birgittagården