Nyheter!-Vi önskar alla en välsignad adventstid, fröjdefull jul och ett gott nytt år!

Den 13 december firar vi som vanligt Lucia med våra boende, anhöriga och vänner.

Kl. 13.00 kommer Luciatåget och sjunger julsånger. Efteråt dricker vi choklad och äter lussekatter.

===================================================================================

Den 24 december firas fjärde adventssöndagens mässa kl. 8.00 och kl. 22.00 aftonmässan vid Vår Herres Jesu Kristi födelse.

===================================================================================

Den 25 och 26 december firas mässan kl. 8.00.

===================================================================================Den  Den 31 december firas mässan kl. 8.00 och kl.16.00 ber vi tacksägelse och nyårsbönen.

===================================================================================Den Den 1 januari, Guds heliga Moder Marias högtid, firas mässan kl. 8.00.

===================================================================================Vi Vi önskar alla en välsignad adventstid, fröjdefull jul och ett gott nytt år!

Birgittasystrarnas kloster i Djursholm tillhör Vår Frälsares Orden, instiftad på 1300-talet av den heliga Birgitta och av den Saliga Moder Elisabeth Hesselblad 1911. Heliga Birgitta är en av de mest upmärksammade svenska kvinnorna genom tiderna. Birgittasystrarnas kloster i Djursholm grundades 1923. Det nuvarande byggnaden uppfördes 1973.

I en anda av öppenhet och respekt välkomnar systrarna enskilda gäster eller grupper i behov av andlig vila och återhämtning oavsett tro eller livsåskådning. Systrarnas första uppgift är i enlighet med den monastiska traditionen den liturgiska bönen. Husets kapell finns tillgängligt för enskild bön. Till systrarnas gemensamma bön är alla som önskar välkomna!

Hjärtligt välkommen till Birgittasystrarna!

  • Mässan firas söndag kl. 8.00
  • vardagar kl. 7.30
  • lördag kl.16.00
  • Laudes (morgonbön) kl. 6.45
  • Vesper (eftermiddagsbön) kl.16.30
  • Kompletorium (kvällsbön) kl.21.00
     

Under hösten och våren ordnas flera weekend-reträtter ledda av en katolsk präst. Samlingarna börjar fredag kväll kl.20.00 och slutar söndag efter lunch. Kostnad- 1000 kr!

Vägbeskrivning.........
Djursholm ligger c:a 10 km nordost om Stockholm. Förbindelse med T-bana till Mörby C. Och därefter buss 601 till Framnäsviken. Mer information kolla KONTAKT.