Hjärtligt välkommen till Birgittagården!
Birgittagården har ett mycket naturskönt läge på en udde i Runn - Dalarnas näst största sjö. Huvudbyggnaden är ombyggd 1945 och renoverad sedan Birgittasystrarna övertog gården 1968. 

Birgittagården är ett kloster tillhörande den Allra Heligaste Frälsarens Orden, vanligen kallad Birgittinorden, grundad på 1300-talet av den Heliga Birgitta och 1911 av den Saliga Moder Elisabeth Hesselblad, som under sin barndom var bosatt i Falun.

I en anda av öppenhet och respekt välkomnar systrarna enskilda gäster eller grupper i behov av andlig eller kroppslig vila och återhämtning oavsett tro eller livsåskådning. Husets kapell finns tillgängligt för enskild bön och till systrarnas gemensamma bön är alla som önskar välkomna.

Gudstjänstordning 
Laudes (morgonbön) kl. 06.30 eller 07.00
Mässa Söndag kl. 08.30,

måndag, onsdag och fredag kl. 07.30,

tisdag och torsdag kl. 16.30, lördag kl. 08.00
Vesper (eftermiddagsbön)  kl. 16.30

tisdag och torsdag kl. 16.00
Kompletorium (kvällsbön) kl. 21.00

Vårt mänskliga liv är en väg mot ett mål. Ibland förlorar vi målet ur sikte, därför kan det vara bra med någon sorts kursorientering Stanna gärna några dagar på naturskönt belägna Birgittagården; tystnaden ger tillfälle att skapa inre ordning och hämta ny andlig styrka för livet.

Under vår och höst anordnas weekend-reträtter ledda av en katolsk präst.