Den Birgittinska rosenkransen består av sex dekader av Trosbekännelsen, Fader Vår och tio Hell dig Maria. Därefter lägger man till en Fader Vår för att ära Jungfru Marias sju smärtor och fröjder samt tre Hell Dig Maria för att vörda hennes 63 år på jorden.

Mysterierna man mediterar är den sedvanliga rosenkransens mysterier. Det sjätte mysteriet är Jesu lidande eller i den glädjerika rosenkransen (som första mysterium) Marias obefläckade avlelse, i den smärtorika rosenkransen Jesus i Marias armar och i den ärorika rosenkransen Marias moderliga beskydd.